(For English please scroll down)

Nl

Relaunch Netwerk Aalst
23 september 2017

Vergezel ons voor de opening van onze eerste episode! We openen de eerste twee tentoonstellingen in een feestelijk programma met onder andere een parade door de stad, performances, culinaire interventies en een groot feest.

 • Onbetrouwbare parade door de Stad - Die Verdammte Spielerei

 • Welkom in Netwerk Aalst

 • Performance Future Proof – Sorry

  Performance Recipes for Disaster – Domestic Science Club feat. Gosie Vervloessem

 • Performance How to Invoke Apparitions – Diederik Peeters

  Performance How to Make a Mask – Pedro Barateiro

 • diner, drankjes & feest!

De twee tentoonstelling zijn doorlopend open.

Netwerk Aalst café powered by AMOK. Diner aan democratische prijzen.

Volledig programma hier.

Vind ons snel en hier:
Houtkaai 15
9300 Aalst

info@netwerk-art.be
0032 53 70 97 73


Op 23 september start bij Netwerk Aalst de eerste episode met twee tentoonstellingen:

The Absent Artist (an exhibition for Jozef)

Met Danai Anesiadou & Sophie Nys, Anna Jermolaewa, Patrizio di Massimo, Diederik Peeters, Francesco Pedraglio

23 september tot 17 december 2017

Een helder begin is het halve werk – en hoe beter te beginnen dan met de autobiografieën van de kunstenaars in deze tentoonstelling? De informatie die ze vrijgeven over zichzelf – waar ze wonen, met wie ze getrouwd zijn, wat hun favoriete film is, wat hen angst aanjaagt – helpt ons te begrijpen hoe deze kunstenaars de wereld zien, wat hun achtergrond is, of wat hen drijft om kunstwerken te maken, zoals diegene die voor je staan.

In een autobiografie zijn verteller, hoofdpersonage en auteur dezelfde persoon. Via feiten en gebeurtenissen levert de protagonist bewijs aan over wie zij is. Wat gebeurt er echter wanneer iemand niet langer een autobiografie schrijft om uitspraak te doen over haar eigen identiteit, maar om eraan te ontsnappen?

Terwijl de protagonist van de autobiografie vat probeert te krijgen op haar identiteit, creëert ze een beeld van zichzelf. En net wanneer ze zichzelf neerschrijft of denkt, verliest ze zichzelf. De protagonist realiseert zich dat ze niet zomaar over zichzelf kan praten alsof ze een vaststaande identiteit heeft, want ze kan niet vanop afstand naar zichzelf kijken. Ze is een projectie, een performance – een zoektocht zelfs, tussen wie ze is en wie ze zou willen zijn.

The Opening Monologue

Pedro Barateiro

23 september tot 17 december 2017


Pedro Barateiro is één van onze zes Unreliable Protagonists. We starten onze tweejarige samenwerking met de productie van een nieuwe film, The Opening Monologue. Deze film speelt de hoofdrol in de scenografie van deze tentoonstelling. Een aantal van zijn andere werken krijgen een nieuwe rol.

Zowel in deze tentoonstelling als in de wereld vandaag, produceren, verspreiden en consumeren we informatie aan een razend tempo. Wanneer productie en consumptie van informatie meer en meer samenvallen, dreigen we onze grip te verliezen op betekenis.

Taal, medium en distributienetwerk van informatie bepalen hoe wij de realiteit begrijpen. Het eenvoudige onderscheid tussen waar en onwaar vervaagt hierdoor, en plots krijgen we inzicht in de gelaagdheid van de realiteit.

Binnen een veelheid van gegevens, beelden en woorden, tekent de toeschouwer zich af. Terwijl ze zich verplaatst – ze navigeert, interpreteert en verspreidt op haar beurt nieuwe informatie – maakt ze een onderscheid tussen feit en fictie, niet steeds beseffend hoezeer deze met elkaar verstrengeld zijn. Haar kijk op de realiteit is voor haar absoluut waar, ook al is deze slechts fictief.


De twee tentoonstellingen maken deel uit van onze eerste episode, die loopt van 2017 tot 2019. We werken over deze periode samen met zes kunstenaars.

Episode 1: The Unreliable Protagonist

september 2017 – 2019

Pedro Barateiro, Ghislaine Leung, Daniela Ortiz, Imogen Stidworthy, Jozef Wouters and Andros Zins-Browne

Netwerk Aalst slaat een nieuwe artistieke richting in met een tweejarige episode, The Unreliable Protagonist.

The Unreliable Protagonist denkt door en werkt met de artistieke praktijk van Pedro Barateiro, Ghislaine Leung, Daniela Ortiz, Imogen Stidworthy, Jozef Wouters en Andros Zins-Browne – zes kunstenaars die de komende twee jaar zullen verschijnen en verdwijnen als Unreliable Protagonists in het kader van een diepgravende samenwerking.

Ze zijn het voorwendsel én het onderwerp van de episode. Hoewel de kunstenaars komen om eigen werk te maken, zullen ze zich ook ontpoppen als curators en/of onderzoekers; als antagonistische gasten en dwarsliggers in een gesprek, zodat we samen een programma kunnen ontwikkelen met andere gasten en kunstenaars.

Emotionele impulsen, temperaturen en densiteiten vormen hoe langer hoe meer de hedendaagse kunstpraktijk. Aan de andere hand brengt institutioneel gedrag patronen, formaten, systemen en talen voort. Hoe kan een ander inzicht in de omstandigheden en actoren die de artistieke productie vandaag bepalen, alternatieve manieren van institutionele constructies opzetten? Kunnen we de realisatie van een programma in de context van een organisatie laten rijmen met de productie van werk in de context van een artistieke praktijk?

Wordt verwacht

In het eerste jaar van de episode staan volgende samenwerkingen op het programma: Tamás Kaszás (samen met De Appel), Chrysanthi Koumianaki, Tea Tupajić, Nataša Petrešin-Bachelez (samen met KADIST) en Jens Maier-Rothe. Edgar Schmitz daagt ons institutioneel gedrag uit als schaduwkunstenaar. Robbrecht Desmet verschijnt als cinematograaf. Joris Kritis is onze grafisch vormgever.

Netwerk Aalst is

Els Silvrants-Barclay, Pieternel Vermoortel, Katrien Reist, Piet Mertens, Charlotte Van Buylaere, Hans Bocxstael, Sophie Verhulst, Jeniffer Vansteyvoort, Vicky Van Keer, Hendry Mendy, Danny Bonnaerens en Kevin Eylenbosch.

En

Netwerk Aalst relaunches
23 September 2017

Join us for a programme that includes the opening of two new exhibitions, a parade, performances, culinary interventions, and a dance party.

 • Unreliable parade through Aalst - Die Verdammte Spielerei

 • Welcome to Netwerk Aalst

 • Performance Future Proof – Sorry

  Performance Recipes for Disaster – Domestic Science Club feat. Gosie Vervloessem

 • Performance How to Invoke Apparitions – Diederik Peeters

  Performance How to Make a Mask – Pedro Barateiro

 • dinner, drinks & party!

The two exhibitions are open throughout the day.

Netwerk Aalst café powered by AMOK. Dinner served at a reasonable price.

Full programme here.

Find us soon & here:
Houtkaai 15
9300 Aalst

info@netwerk-art.be
0032 53 70 97 73


On 23 September, Netwerk Aalst launches its first episode, The Unreliable Protagonist, with two exhibitions:

The Absent Artist (an exhibition for Jozef)

Danai Anesiadou & Sophie Nys, Anna Jermolaewa, Patrizio di Massimo, Diederik Peeters, Francesco Pedraglio

23 september tot 17 december 2017

It’s always nice to have a fresh start, and what better way to begin than with the autobiographies of the artists in this exhibition? What they disclose about themselves – where they live, to whom they are married, their favourite movie, their greatest fear – might help us understand their view on the world, their socio-political position, or their motivations for making an artwork.

However, what happens if an autobiography is not used to articulate a personal identity, but to escape it?

In an autobiography, the narrator, the protagonist and the author are one and the same. Through narrated facts and events, the protagonist builds up ‘evidence’ of who she is. But then she realises she cannot talk about herself as a fixed identity – because she cannot look at herself from a distance. As she talks about herself, she inevitably loses herself. She is a projection, a performance, a navigation even, moving between what she might be and what she might want to be.

The Opening Monologue

Pedro Barateiro

23 september tot 17 december 2017


Pedro Barateiro is one of our Unreliable Protagonists. He enters our two-year conversation with the production of a new film: The Opening Monologue. His film also allows us to revisit some of his previous works, which are re-cast to embody new meanings in a scenography in which the film is the protagonist.

In the staged environment of our exhibition, as in the world in which we currently live, information is produced, distributed and consumed at a fast pace. When the production and consumption of information collide, there are no more fixed meanings. Information, contained and contaminated by its formats, languages and distribution networks, seems merely to serve the production of meaning. There is no clear distinction between true or false, right or wrong.

In this vastness of data, images, and words, the spectator appears. As she moves around – navigating, interpreting, distributing – she distinguishes fact from fiction, unaware of the entanglement of both. Truth now lies in the eye of the beholder.


The two opening exhibitions are part of our first episode, a conversation over two years with six artists.

Episode 1: The Unreliable Protagonist

september 2017 – 2019

Pedro Barateiro, Ghislaine Leung, Daniela Ortiz, Imogen Stidworthy, Jozef Wouters and Andros Zins-Browne

Netwerk Aalst launches its new artistic direction with a two-year episode, The Unreliable Protagonist.

The Unreliable Protagonist will follow, in thought and action, the artistic practices of Pedro Barateiro, Ghislaine Leung, Daniela Ortiz, Imogen Stidworthy, Jozef Wouters and Andros Zins-Browne – six artists set to appear and disappear as Unreliable Protagonists as part of an extensive collaboration over two years.

They are both the pretexts for and the subjects of the episode. We invite them not only to make work but also to serve as curatorial agents and/or objects of study, as invited antagonists and interlocutors. Based on this starting point, an expanded ‘we’ will then develop a programme together with other invited guests and artists.

Institutional behaviour produces patterns, formats, systems, and languages. On the other hand, artistic practices seem increasingly shaped by affective tendencies, temperatures, and densities. How, then, can an altered understanding of the conditions and actors that define artistic production today, allow us to realise other modes of institutional faculty? Can we align the production of a programme in the context of an institution, with the production of work in the context of an artistic practice?

Coming up

In the first year of this episode, expect projects and collaborations with Tamás Kaszás (with De Appel), Chrysanthi Koumianaki, Tea Tupajić, Nataša Petrešin-Bachelez (with Kadist) and Jens Maier-Rothe. Edgar Schmitz will provoke and sidetrack our institutional behaviour throughout the episode as a shadow artist. Robbrecht Desmet joins us as our cinematographer and Joris Kritis as our graphic designer.

Netwerk Aalst is

Els Silvrants-Barclay, Pieternel Vermoortel, Katrien Reist, Piet Mertens, Charlotte Van Buylaere, Hans Bocxstael, Sophie Verhulst, Jeniffer Vansteyvoort, Vicky Van Keer, Hendry Mendy, Danny Bonnaerens and Kevin Eylenbosch.