Christoph De Boeck

Christoph De Boeck (Wilrijk, °1972) maakt installatiewerken waarin geluid en klank zich manifesteren als een articulatievorm van energie. Resonerende oppervlaktes en geluidsbronnen worden zodanig opgesteld dat deze zowel visueel als sonisch coherent zijn. Geluid – zowel in de vorm van spectrum als in de gedaante van geest (specter) – brengen de immaterialiteiten die onze wereld vormgeven in kaart. Recenter werk focust op hoe fysieke spanningen akoestische sporen nalaten op verscheidene materialen, of hoe men bijvoorbeeld barsten in een infrastructuur kan onthullen aan de hand van ultra-akoestische instrumenten. Het arrangement van deze akoestische sporen staat in relatie tot een door-de-mens geschapen wereld die onder druk staat. Als dusdanig markeren ze een groter geheel dat plaatsneemt in een veld dat voor ons onvatbaar is.