Francesca Grilli

Francesca Grilli (° Bologna, 1978) onderzoekt het complexe domein van geluid in al zijn consequenties. Door het inzetten van een performatieve taal vindt er een verschuiving plaats van het private naar het publieke, waarin persoonlijke elementen zich gaan herpositioneren in de agerende ruimte van de toeschouwer. Hierdoor wordt de aanschouwer in een ambigue en verontrustende positie geplaatst.
In het zien van geluid als één van de meest doeltreffende manieren om rechtstreeks te communiceren met zowel het persoonlijke als het collectieve onderbewustzijn, onderzoekt de kunstenaar de oneindige linguïstische en expressieve mogelijkheden om met het auditieve om te gaan. Zowel als een ruimtelijk element maar ook als een middel voor het creëren van fysieke en emotionele betrokkenheid bij de kijker.

Het werk van Francesca Grilli was te zien op verschillende solotentoonstellingen, zoals Family in het Van Abbemuseum (NL) en in groepstentoonstellingen als viceversa in het Italiaans Paviljoen op de 55e Biënnale van Venetië.