Imogen Stidworthy

Imogen Stidworthy (London, °1963) maakt gebruik van het werkjargon, arbeidstaal en de menselijke stem als uitgangspunten doorheen haar werk. Hierin benadert ze de stem als iets eerder sculpturaal, een ruimtelijke materie die we hanteren om onszelf fysiek en cultureel te situeren. Haar installaties die bestaan uit video, audio, prints en objecten, roepen vragen op omtrent onze ervaring en opvatting van een ruimte waarin woorden instabiel zijn, ontbreken of niet functioneren. Ze gaat na welke andere mogelijke lezingen er oprijzen in het juk van deze (on)leesbaarheid, in context van bijvoorbeeld neurologische of emotionele toestanden, taalkundige en culturele verschillen.