Tim Bruniges

Tim Bruniges is een beeldend kunstenaar en muzikant uit Sydney (Australië) en werkt met een veelheid aan media zoals installatie, geluid en video. Zijn werk neemt vaak de vorm aan van site-responsieve installaties. Door gebruik te maken van real time opnames, versterking van audio en resonanties, wijzigt het werk de perceptie van ruimte en tijd. In het werk Mirrors onstaat een interactie tussen een onophoudelijke overdracht van sonorische informatie en het fysieke object, die via circulaire geluidsgolven tussen de spiegels bewegen. Hierdoor transformeert het fysieke het ontastbare element in het werk, tot een bevreemdende compositie waarin verschillende momentopnamen echoën.